Choď na obsah Choď na menu
 

        Celá trať Hornohradského cyklomaratónu bude v malebnom prostredí okolia Vodárenskej nádrže Málinec, ktorá sa nachádza v geomorfologickej jednotke Slovenského Rudohoria Revúckej vrchoviny, Stolických a Veporských vrchov. ˇUdolnicu tvorí rieka Ipeľ, ktorú budeme počas preteku križovať štyri krát.

        Štart v Málinci bude vlažný, na rozjazdenie hlavnou cestou po asfaltovom povrchu. Na chvíľu opustíme obec, aby sme sa do nej opäť vrátili popri, v minulosti známej, v súčasnosti už nefunkčnej továrni na výrobu skla. Tu už bude peletón roztiahnutý a tak Málinec opúšťame niekoľkými zákrutami užšej miestnej komunikácie. A od teraz začína ozajstný horský cyklomaratón. Stúpaním po lesných cestách, v krátkom úseku aj rozrušenou asfaltovou cestou, po červenej turistickej značke, sa dostaneme až pod vrch Jasenina (995 m n. m.) do prostredia Nízkych Tatier – aspoň pohľadom. Lebo pri priaznivom počasí sa nám rozvinie krásna scenéria celej prírody,  včetne výhľadu na Nízke Tatry, konkrétne aj Kráľovej hole. Nasledovať budú zvlnené prechody pastvinami a lesíkmi s následným dlhým zjazdom s technickými pasážami horských lúk a lesných ciest. Tu je možné vzhliadnuť aj pasúci sa nevšedný čierny dobytok žijúci v prírode – kanadské kravy s mláďatami. Rýchly prejazd podhorskou obcou Krná, krátky oddych po asfaltke vystrieda lúčny prehup do obce Hradište, kde je možné osviežiť sa na prvej občerstvovačke. Obec opúšťame lúčnym výšľapom na hrebeň. Znovu sa nám otvorí scenéria Uhorštianskej  a Ipeľskej doliny s pohľadmi na  Ozdín a Bystričku, cez ktoré následne pôjdeme. Zvlneným hrebeňom otvorenej krajiny a zjazdom budeme druhý krát križovať Ipeľ, aby sme sa po miestnej asfaltke dostali do obce Bystrička. Opustením Bystričky končí oddychovka a nasleduje popri cintoríne lesný výstup na hrebeň Čerťaže. Tesne minieme najvyšší bod – Vysoký vrch (467 m n. m.) aby sme sa spúšťali technickým úzkym zjazdom do doliny Ozdinského potoka. V súčasnosti už nevyužívanou poľnou cestičkou sa dostaneme do obce Ozdín. Tu nás čaká osvieženie na druhej občerstvovačke. Obec opúšťame, poľnou cestou a stúpaním pastvou (v r. 2010 Vás tu obveseľoval na internete nazvaný „bačík“ dobrou slivovicou) sa dostávame do lesa. Nasleduje križovatka lesných asfaltových ciest. Maratónci túto križovatku navštívia 2x. Vždy budú odbočovať do ľava. Polmaratónci budú pokračovať rovno, aby sa náročným stúpaním dostali na povestnú – na Hornohradskom cyklomararóne známu Šutovu jamu. Hoľnou pastvou sa priblížia k najvyššiemu vrchu Ozdinsko (834 m n. m.). Maratónci, ako bolo spomínané, odbočia v križovatke vľavo a budú klesať lesnou asfaltovou cestou pod vrch Zúbor. Na hrebeň sa dostanú odbočením vpravo po lesnej ceste. V klesaní pod Zúbrom na lesnej križovatke sa vystriedajú tiež 2x, lebo prvý krát odbočia vľavo, hneď sa dostanú na štátnu cestu ostrej zákruty Ozdín – Turičky, tu odbočia znovu vľavo. Krátkym úsekom asfaltku opustia odbočením vpravo a po hrebeni pastvy Čerťaž a následne lesom vystúpia na najvyšší bod Vysoký vrch (467 m n. m.) druhý krát ale z opačnej strany. Odbočením vľavo na technický zjazd sa postupne dostanú znovu do Ozdína. Pokiaľ sa nestihli občerstviť v Ozdíne prvý krát, je tu ešte druhá, no posledná možnosť. Opustením Ozdína sa znovu dostanú na lesnú asfaltovú križovatku s odbočením vľavo. Pod Zúbrom, kde prvý krát dobočovali vľavo na štátnu cestu, teraz budú pokračovať rovno lesnou cestou so zvlnenými stúpaniami. Nad Katerínskou Hutou les popustia technickým zjazdom na asfaltovú cestu odbočením vpravo smerom na Hrnčiarky. Z minulých ročníkov známym opustením tejto asfaltky vpravo, stúpaním po lesnej ceste najprv dosiahnu sedlo Prieraz (588 m n. m.). Pokračovaním v stúpaní dosiahnu Šutovu jamu okolo najvyššieho vrchu Ozdinsko (834 m n. m.). Tu sa stretnú s polmaratóncami, prichádzajúcimi z opačného smeru. Ostrým odbočením vľavo už pôjdu maratónci aj polmaratónci spoločnou trasou. Po vyčerpávajúcich obojstranných stúpaniach pretekárov konečne osvieži vánok klesajúcimi zjazdami, miernymi stúpaniami s následným klesaním lesnou cestou až k priehrade vodárenskej nádrže.

Údolnicu Ipľa už tretí krát prekonávame po hrádznom telese v nadmorskej výške 348,5 m n. m. Výjazdom z hrádze sa v minulých ročníkoch pokračovalo odbočením vpravo na štátnu cestu dole kopcom. No teraz nastáva polovičná zmena. Polmaratónci aj teraz odbočia vpravo a po štátnej ceste sa dostanú do cieľa na futbalovom štadióne v Málinci. Maratónci odbočia vľavo na štátnu cestu do stúpania, aby po 1 km cestu opustili odbočením vpravo do lesa. Po poslednom náročnom stúpaní už čakajú len prevažne klesania s výhľadom na obec Málinec a Ipeľskú dolinu. Pomerne náročný – ale už iba zjazd pastvou a úzky chodník ich privedie k Ipľu. Posledné – štvrté križovanie Ipľa bude úzkou lavičkou pre peších a po niekoľkých kľučkách sa uličkou v Málinci (pozor: tu sa bude križovať hlavná cesta) dostanú do vstupnej brány na futbalový štadión, kde po absolvovaní posledných metrov prechádzajú ako víťazi cieľový oblúk.