Choď na obsah Choď na menu
 

Propozície 2013


Hornohradský Merida  MTB  cyklomaratón

 

9. ročník vytrvalostného preteku horských cyklistov v oblasti Stolických vrchov a Málinskej priehrady. Pretek sa koná pod záštitou starostu obce Cinobaňa p. Jozefa Melichera a predsedu mikroregionu Hornohrad Ing. Igora Čepku.

 

Maratón bude súčasťou nasledovných sérií:

Slovak XCM Tour

Slovenský pohár –pre pretekárov s licenciou SZC

 

Dátum konania:

Sobota 3.8.2013

 

Štart:                  Obec  Cinobaňa - námestie

 9:30 hod             MARATÓN

10:00 hod            POLMARATÓN

10:30 hod            ŠTVRŤMARATÓN – HOBBY

10:45 hod            Kategórie vypísané v spolupráci so SZC

 

Registrácia a cieľ:     Obec Cinobaňa – futbalový štadión

 

Kategórie:     

 

MARATÓN (trasa B) 75km


muži                                        19-39 rokov

muži MASTERS  B                     40-49 rokov

muži MASTERS  C                     50 -59rokov

muži MASTERS  D                     60 rokov a viac

ženy                                        19-39 rokov 

                     

POLMARATÓN (trasa C) 55km

muži                                         19-39 rokov  

muži MASTERS  B                      40-49 rokov

muži MASTERS  C                      50 -59rokov

muži MASTERS  D                      60 rokov a viac

ženy                                         19-39 rokov

ženy MASTERS  B                      40 -49rokov

ženy MASTERS  C                      50 rokov a viac

kadeti                                        15 -16 rokov

juniori                                        17- 18 rokov

kadetky a juniorky                       15 -18 rokov

                     

ŠTVRŤMARATÓN – HOBBY  (trasa D) 18km

 

                       HM – muži                            15 rokov a viac

HŽ – ženy                             15 rokov a viac

HR – rodina                          rodinné družstvá, 1 člen družstva musí byť

                                           nad 18 rokov,ďalší člen bez obmedz. veku

 

Kategórie vypísané v spolupráci so SZC - sú určené výhradne pre mládež na samostatných pretekoch ako sprievodný program k maratónom – jazda zručnosti na určenom priestore alebo krátky crossový pretek na okruhu cca 200 m, podľa podmienok určí a upresní usporiadateľ v deň preteku. Bicykel najlepšie horský, keď bude obyčajný, je možné ho použiť.

 

Mladší žiaci – 10, 11, 12 rokov

Starší žiaci – 13, 14 rokov

 

Mladšie žiačky – 10, 11, 12 rokov

Staršie žiačky – 13, 14 rokov

 

Slovenský pohár:

                                 Muži Elite                     19 rokov a viac                     maratón

                                 Ženy Elite                     19 rokov a viac                     maratón

                                 Juniori                          17 -18 rokov                         polmaratón

                                 Juniorky                        17 -18 rokov                        polmaratón

 

Držitelia licencií SCZ sa môžu rozhodnúť , či budú štartovať v Slovenskom pohári / budú mať zvýhodnené štartovné o 2 Eura / alebo v kategórií Maratón, Polmaratón alebo Štvťmaratón , čo vyznačia v prihláške.

Pretekári štartujúci v Slovenskom pohári nebudú vyhodnotení v kategóriach Maratón, Polmaratón alebo Štvťmaratón.

Body za pretek do série sa počítajú pre všetky kategórie.

 

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

 

 

Prihlásenie:

Internetom:           

Na pretek sa môže pretekár prihlásiť on-line  do 31.7.2013 do 12:00 hod.

Číslo účtu:       na úhradu štartovného je 1335549155/0200 VÚB banka, a.s Poltár, ako variabilný symbol uvádzať dátum narodenia pretekára v tvare DDMMRRRR. Do poznámky pre prijímateľa uviesť meno, resp. mená pretekárov, za ktorých je platené štartovné.

Je nutné si skontrolovať, či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie.

Poštou:           Na pretek sa môže prihlásiť aj zaslaním čitateľne vyplnenej prihlášky na adresu Obecný úrad, Uhorské č.8 , 98525 Uhorské , spolu s priloženou kópiou dokladu o zaplatení štartovného ( ústrižok poštovej poukážky, prevodný príkaz alebo vklad na účet) a to najneskôr do 24.7.2013.

Platbu poštovou poukážkou budeme akceptovať do  20.7.2013.

Je nutné si overiť, či systém zaregistroval vašu platbu a prihlásenie.

-         Prihláška bez kópie dokladu o zaplatení je neplatná

-         Ak zaplatíte za viac osôb naraz, pošlite doklady o zaplatení a všetky prihlášky spolu

v jednej obálke – do poznámky je potrebné uviesť mená osôb.

 

Za prihláseného ste považovaný až  po prijatí štartovného a jeho správneho pridelenia k prihláške !

 

Štartovné:     15 eur ( HOBBY trať len 5€) pri  úhrade  do  12.07.2013 – s nárokom

                          na suvenír

                       15 eur ( HOBBY trať len 5€) pri  úhrade   do  26.07.2013  –  bez nároku

                           na suvenír

                       20 eur ( HOBBY trať 8€) pri úhrade po 26.7.2013 a v deň preteku

                       Pretekári s licenciou SCZ elite prihlásení do SP platia o 2 € menej

                       V kategórii Hobby rodina sa platí štartovné za každého člena družstva

V cene štartovného je:              štartovné číslo, občerstvenie na trati , jedlo a nápoj v cieli, zabezpečená základné zdravotné ošetrenie, suvenír v prípade dodržania termínu platby, účasť na tombole, sprchy, umývanie bicyklov.

Doklad o zaplatení si treba zobrať k prezentácií pre prípad reklamácie.

Organizátor preteku venuje 1 Euro zo štartovného na pomoc Integrovanému centru zdravotne postihnutým deťom  Málinec! 

 

Prezentácia:               3 .8.2013  od 7.00 hod. - Futbalový štadión Cinobaňa – príjazd bude vyznačený šípkami

K prezentácii je potrebné doniesť so sebou podpísanú prihlášku, ktorú si vytlačíte pri prihlasovaní cez on – line systém, pri pretekároch mladších ako 18 rokov aj podpis zákonných zástupcov. Bez tohto dokladu nebudete zaregistrovaný.

 

                                     Prezentácia sa končí pol hodinu pred štartom jednotlivých trati.

 

Suveníry:    ponožky s logom CM Hornohrad pri úhrade štartovného do termínu 12.7.2013

 

Ceny:

Vecné ceny dostanú prví traja  v každej kategórii.

 

Tombola:

Každý pretekár zúčastnený na preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie bude vykonané ihneď po vyhodnotení preteku.

 

Podmienky účasti:

 

Prilba na hlave počas celého preteku je povinná.

Doporučujeme každému účastníkovi preteku nepoužívať obyčajné pedále, ale našlapovacie, je to podstatne bezpečnejšie hlavne pri zjazdoch nerovným terénom.

Usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.

Preteká sa na vlastné nebezpečie.

Mimo vyznačených občerstvovacích staníc je prísne zakázané odhadzovať akýkoľvek odpad – obaly z gelov, z energetických tyčiniek  a pod.

Pretekári sa musia správať športovo a umožnia rýchlejšiemu pretekárovi predbiehanie na trati.

Je zakázané skracovať si trať  a jazdiť mimo vyznačenej trate.

Treba rešpektovať regulovčíkov a usporiadateľov preteku.

 

Ubytovanie:     Ubytovanie a dopravu  usporiadateľ nezabezpečuje.

 

Odstúpenie počas preteku:

Pri odstúpení z preteku je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole, alebo v cieli preteku. Odstúpenie z preteku signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

 

Diskvalifikácia:   

Pretekár, ktorý predčasne odštartuje, neprejde všetkými kontrolami, bude sa nešportovo správať počas preteku, bude jazdiť so zloženou ochrannou prilbou počas preteku - je to dôvodom na diskvalifikáciu.

 

Zdravotné zabezpečenie:      

Počas preteku bude zabezpečená lekárska zdravotná pomoc.

 

Všeobecne:    

Preteky sa konajú za každého počasia, za plnej cestnej premávky, každý účastník preteku musí  dodržiavať pravidlá  cestnej premávky.

V prípade neuskutočnenia preteku z dôvodu živelnej pohromy , epidémie sa štartovné nevracia.

Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku sa nevracia.

 

Hlavný organizátori:

                                    Riaditeľ preteku:               Ing.  Igor Ďuriška

                                    Riaditeľ trate:                   Ing.  Ivan Ďuriška

                                    Technické zabezpečenie :  Jozef Sakala , Jozef Melicher